Hướng dẫn về Thánh Tài Chi Hồn

Trong phiên bản Thần Cơ chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện của hệ thống trang bị mới Luân Hồi 17 có thể gắn thêm Cổ Hồn hay còn gọi là Thánh Tài Chi Hồn
Trang bị cấp 17


Giữ Ctrl và nhấp chuột trái vào trang bị để mở giao diện gắn Thánh Tài Chi Hồn

Thánh Tài Chi Hồn có 5 loại gồm: Nón - Quần - Áo - Tay - Chân


- Thánh Tài Chi Hồn khi mở ra sẽ có loại có lỗ và loại không có lỗ
- Thánh Tài Chi Hồn có Lỗ thì có thể gắn thêm Lưu Tinh cấp 1 --> cấp 5. Các bạn lưu ý khi mở Thánh Tài nhớ lưu lại Thánh Tài có lỗ có thể gắn Lưu Tinh cấp cao  nhất.


Thánh Tài Chi Hồn có thể địch hồn để thay đổi các Thuộc Tính trên Thánh Tài Chi Hồn
Các bạn cần tháo Thánh Tài ra khỏi trang bị 17 trước khi thao tác

Giữ Ctrl + click chuột trái vào Thánh Tài để mở giao diện thao tác