Hướng dẫn về Nguyệt Chi Lưu Tinh

Hướng dẫn về tính năng và cách sử dụng vật phẩm Nguyệt Chi Lưu Tinh (NCLT)

Nguyệt Chi Lưu Tinh mở ra ngẫu nhiên với 5 màu sắc: Đỏ, Lam, Lục, Tím và Vàng. Các NCLT lúc đầu có Cấp 1 và Cấp độ 1 (Lưu ý: CấpCấp độ khác nhau).

Với mỗi màu sắc NCLT đều có các chỉ số cơ bản giống nhau là:

Cấp độ 1 đến Cấp độ 5 tính theo lượng kinh nghiệm khi thôn phệ NCLT khác. Có ghi ở mỗi Cấp độ của vật phẩm.

 • Cấp 1: + 2 Cấp Tiên Phong (Cấp Tiên Phong ở giao diện bảng “C” nhân vật có tác dụng: Giảm khả năng miễn dịch phòng ngự của đối tượng), và + 10 Khí Phách

 • Cấp 2: + 4 Cấp Tiên Phong và + 20 Khí Phách

 • Cấp 3: + 6 Cấp Tiên Phong và + 30 Khí Phách

 • Cấp 4: + 8 Cấp Tiên Phong và + 40 Khí Phách

 • Cấp 5: + 10 Cấp Tiên Phong và + 50 Khí Phách

  Trong đó, Cấp sẽ lên lần lượt từ 1 đến 5, thấp nhất của vật phẩm: Cấp 1 & Cấp độ 5, cao nhất: Cấp 5 và Cấp độ 5

  Với mỗi màu sắc khác nhau sẽ có kỹ năng thêm tương ứng ở bảng bên dưới trong giao diện Vật phẩm (Giữ Ctrl + chuột trái để mở), Cấp càng cao chỉ số kỹ năng thêm càng cao.


  Chức năng thôn phệ:  Để lên Cấp (Có Cấp và Cấp độ) Nguyệt Chi Lưu Tinh cần thôn phệ các Nguyệt Chi Lưu Tinh khác.

  Khi thôn phệ lên Cấp độ và Cấp màu NCLT sẽ ngẫu nhiên thay đổi (Không phụ thuộc vào cùng màu hay khác màu: Ví dụ: Dùng  toàn bộ NCLT màu đỏ khi lên Cấp vẫn có thể ra màu Xanh hoặc màu khác một cách ngẫu nhiên).

  Cấp độ và Cấp tối đa là 5, khi đạt Cấp độ 5 sẽ không thể thôn phệ NCLT được nữa.

  Nguyệt Chi Lưu Tinh dùng để ghép vào Thánh Tài Chi Hồn: Đầu, tay, áo, quần, chân. Thánh Tài Chi Hồn phải có lỗ mới ghép được Nguyệt Lưu Chi Tinh như hình đi kèm.


  Chúc các bạn trải nghiệm vui vẻ với Nguyệt Chi Lưu Tinh