Hướng dẫn Farm Ingame

HƯỚNG DẪN FARM INGAME
***** Hệ thống nhiệm vụ Ngày và nhiệm vụ Giờ
- Nhiệm vụ ngày sẽ hoàn thành mỗi ngày 1 lần và nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn

- Nhiệm vụ theo giờ mỗi ngày sẽ nhận được 15 lần. Để nhận nhiệm vụ ngày các bạn vui lòng mở túi càn khôn rồi vào mục Hồng Lợi
Sau đó mua vật phẩm Chứng nhận nhiệm vụ ngày để mở ra nhiệm vụ mỗi giờ. Theo chỉ dẫn nhiệm vụ để tiêu diệt quái là sẽ nhận được phần thưởng.


***** Hệ thống phụ bản

- Phụ bản Tiên Huyễn Thiên
Các bạn ra Huyễn cảnh Chi Thạch để vào Ma Huyễn Thiên và vào vị trí trên để diệt BOSS. Sau khi tiêu diệt BOSS sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn
Nguyên liệu rớt từ Boss gồm có: Nguyên liệu Khắc ViP + Linh Hồn Gia Tỏa + Tinh Vân Tán Tụ Thạch- Phụ bản Thần vô Cốc
Với tổ đội từ 2 người trở lên. Hãy lên gặp Thần Dẫn Sử Đồ để khiêu chiến Thần Vô Cốc. Phần thưởng là rất nhiều nguyên liệu chế đồ cấp 17nguyên liệu khắc VIPChúc các bạn chơi game vui vẻ!