Hướng dẫn

Hướng dẫn Farm Ingame

Hướng dẫn về hệ thống farm trong máy chủ!

Hướng dẫn kĩ năng Thần Cấp và Phù Văn

Phù Văn và kĩ năng Thần

Hướng dẫn về Nguyệt Chi Lưu Tinh

Nguyệt Chi Lưu Tinh

Hướng dẫn về Thánh Tài Chi Hồn

Hướng dẫn về Thánh Tài Chi hồn

Hướng dẫn Tân Thủ

Để tạo ra một sân chơi vui vẻ và giải trí. AD sẽ hướng dẫn các bạn từng bước gia nhập máy chủ

TẢI GAME & CÀI ĐẶT

Hướng dẫn tải game và cài đặt giúp các new member có những trải nghiệm tốt nhất khi mới gia nhập tựa game TGHM