Hướng dẫn Tân Thủ

1. Hỗ trợ Tân Thủ

Khi tạo nhân vật các bạn sẽ tự động nhận được gói quà hỗ trợ tân Thủ như sau
- Túi Kinh Nghiệm để nâng cấp level
- Bộ phù văn Cấp 6 để gắn vô kĩ năng Thần
- 10k Tinh Vân Tán Tụ Thạch
- Viên Hỗn Nguyên để lên Tu Chân Hỗn Nguyên

- Viên Chí Thánh để lên tu chân Chí Thánh
- Bộ Nguyên Liệu Vương Miện Chi Hồn để gắn vô trang bị 17


2 Sau khi mở gói quà Tân Thủ các bạn sẽ được 1 thẻ đổi vũ khí và thẻ đổi trang bị,

Mở địa lý đồ để lấy điểm dịch chuyển và sau đó nhanh chóng di chuyển đến Vượng Tài và Quản Lý Hoàn Mỹ ở Tổ Long Thành Tây để đổi trang bị
- Đối với các bạn Kiếm Linh hãy đến Vượng Tài đề đổi Vũ Khí